Ponuka na ťažbu kalamity

PS Jakubovany vyhlasuje možnosť podania ponuky na ťažbu kalamity na koreni v lokalitách: Potôčky, Pod brehy – Revír, Kliny, Studená dolina. Ide o ťažbu suchých stromov alebo vyvalených stromov vetrom. Ponuky je potrebné adresovať mailom na adresu: info@psjakubovany.sk alebo písomne na adresu PS Jakubovany, Jakubovany č. 21, 032 04 Liptovský Ondrej. Ponuky zasielajte do termínu 15.06.2020.