Vyhradený čas pre poskytnutie informácii členom PS Jakubovany.

Výbor PS Jakubovany oznamuje, že dňa 15.04.2022 v čase od 17.30 hod. do 18.00 hod. budú v malej zasadačke OÚ Jakubovany (na poschodí) poskytované informácie členom PS Jakubovany týkajúce sa činnosti PS Jakubovany.