Zhromaždenie členov PS Jakubovany – oznam

Výbor PS Jakubovany rozhodol o konaní zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva Jakubovany v roku 2020 v dôsledku pandémie a prijatých opatrení UVZ SR, formou korešpondenčného hlasovania v zmysle čl. 4, bod 6 Zmluvy o Pozemkovom spoločenstve.