Zhromaždenie členov PS Jakubovany – oznam

Výbor PS Jakubovany rozhodol o konaní zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva Jakubovany v roku 2021 v dôsledku pandémie a prijatých opatrení UVZ SR, formou korešpondenčného hlasovania v zmysle čl. 4, bod 6 Zmluvy o Pozemkovom spoločenstve.

Výbor PS Jakubovany:

Ján Repček – predseda

JUDr. Marián Jančuška – člen

Ing. Marián Hrča – člen

Milan Porubän – člen

Richard Kuchárik – člen

Dozorná rada PS Jakubovany:

Otto Stupka – predseda

Lukáš Kuchárik – člen

Ing. Daniel Jančuš – člen