OZNAM

Chceme požiadať členov Pozemkového spoločenstva Jakubovany, aby v prípade ak ich súčasná adresa je iná ako adresa uvedená v katastri nehnuteľností vykonali tu zmenu a to z dôvodu, že peňažné prostriedky za podiely v PS Jakubovany sú vyplácané na adresy podľa katastra nehnuteľností. Ďakujeme za porozumenie. Výbor PS Jakubovany.