O nás

O nás

História

Zákonom číslo 229/91 Zb., ktorý hovorí o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku sa začali riešiť vlastnícke vzťahy na základe uvedeného zákona aj v obci Jakubovany. Začiatkom roka 1991 bola vytvorená pracovná skupina v zložení: Miroslav Jančuška, Tomáš Zaťko, Ján Repček, Ladislav Kuchárik, Vladimír Zaťko a ďalší občania, ktorí na základe pozemnoknižných protokolov lustrovali domnelých vlastníkov bývalého urbáru v našej obci. Vtedy sme si mysleli, že majetok urbáru Jakubovany a komposeserátu Hôra je vedený u vlastníkov na...

Čítať viac
Štruktúra spoločenstva

Štruktúra spoločenstva

Výbor PS Jakubovany

Ján Repček Predseda
JUDr. Marián Jančuška Člen
Ing. Marián Hrča Člen
Milan Porubän Člen
Ing. Dalibor Žiaran Člen

Dozorná rada PS Jakubovany

Otto Stupka Predseda
Lukáš Kuchárik Člen
Ing. Daniel Jančuš Člen
Dokumenty

Dokumenty

Mapa

Mapa

Katastrálne územie Jakubovany - LV

302, 303, 363, 376, 380, 402, 418, 434, 435, 497, 512, 523, 563, 564 (1-85, 1-86, 1-87, 1-88), 566 (1-100/501, 1-102/501, 1-219/5), 567, 568 (1-158/501, 1-158/502, 1-159, 1-160, 1-161/501, 1-161/502), 569,  565 (1-98, 1-196), 570 (1-210/501, 1-219/1), 571, 572, 576, 577 (119, 121, 122, 123), 578 (124, 127, 132, 156, 157, 159), 579, 582, 583, 589, 590, 591, 592, 593, 608, 609, 611, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 627, 628, 629, 688, 695, 696, 698, 704 (1-29/1, 1-31/1, 1-31/3, 1/32/1), 707, 753 (2-45/2, 2-46/40, 2-107/6), 762, 782 (1-50/100, 1-217), 784, 787 (1-54, 1-57/1, 1-57/2, 1-61/1, 1-61/2), 789, 818 (1-84/1, 1-84/2, 1-89/1, 1-89/2), 861, 927 (2-105/501, 2-105/502, 2-105/503), 936, 938 (130, 131), 942, 964 (1-197, 1-221), 965, 975, 977, 969, 1034 (2-132/1, 2-132/16), 1035 (2-131, 2-132/15), 1038, 1039

Katastrálne územie Jamník – LV

541, 542, 547 (1513, 1516), 611, 652

Katastrálne územie Konská – LV

604, 613

Galéria

Galéria