Novinky

Novinky

7. May 2024 Zápisnica zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Jakubovany dňa 4.5.2024 Výbor Pozemkového spoločenstva Jakubovany na základe článku IV. bod 2 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zvolal Zhromaždenie podielnikov PS Jakubovany prezenčnou formou v termíne 4.5.2024 v kultúrnom dome Jakubovany s týmto programom: Prezentácia účastníkov od 10,00 do 11,00 hodiny. Otvorenie, schválenie programu rokovania Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice Správa mandátovej komisie Správa o […] Čítať viac
12. April 2024 Pozvánka na Zhromaždenie PS Jakubovany Výbor Pozemkového spoločenstva Jakubovany na základe čl. IV, ods. 2 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zvoláva riadne Zhromaždenie vlastníkov Pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa: 04. mája 2024 /Sobota/ o 11:00 hodine v kultúrnom dome Jakubovany Prezentácia účastníkov od 10,00 do 11,00 hodiny Otvorenie, schválenie programu rokovania Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice Správa mandátovej […] Čítať viac
14. August 2023 Informácia o protiprávnych výkupoch pozemkov v národných parkoch. Vážení podielnici Pozemkového spoločenstva  Jakubovany.   V uplynulých dňoch ste mnohí z Vás obdržali nepodpísaný  list s ponukou Ministerstva životného prostredia na odpredaj súkromných pozemkov v národných parkoch s odôvodnením, že štát dokáže lepšie zabezpečiť ochranu prírody ako reálni vlastníci. V našom prípade ide o pozemky , nachádzajúce sa v Tatranskom národnom parku. Na „obnovu“ štátneho vlastníctva chce MŽP z Plánu obnovy a zvyšovaniu odolnosti […] Čítať viac
O nás

O nás

História

Zákonom číslo 229/91 Zb., ktorý hovorí o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku sa začali riešiť vlastnícke vzťahy na základe uvedeného zákona aj v obci Jakubovany. Začiatkom roka 1991 bola vytvorená pracovná skupina v zložení: Miroslav Jančuška, Tomáš Zaťko, Ján Repček, Ladislav Kuchárik, Vladimír Zaťko a ďalší občania, ktorí na základe pozemnoknižných protokolov lustrovali domnelých vlastníkov bývalého urbáru v našej obci. Vtedy sme si mysleli, že majetok urbáru Jakubovany a komposeserátu Hôra je vedený u vlastníkov na...

Čítať viac
Štruktúra spoločenstva

Štruktúra spoločenstva

Výbor PS Jakubovany

Ján Repček Predseda
JUDr. Marián Jančuška Člen
Ing. Marián Hrča Člen
Milan Porubän Člen
Ing. Dalibor Žiaran Člen

Dozorná rada PS Jakubovany

Otto Stupka Predseda
Lukáš Kuchárik Člen
Ing. Daniel Jančuš Člen
Dokumenty

Dokumenty

Mapa

Mapa

Katastrálne územie Jakubovany - LV

302, 303, 363, 376, 380, 402, 418, 434, 435, 497, 512, 523, 563, 564 (1-85, 1-86, 1-87, 1-88), 566 (1-100/501, 1-102/501, 1-219/5), 567, 568 (1-158/501, 1-158/502, 1-159, 1-160, 1-161/501, 1-161/502), 569,  565 (1-98, 1-196), 570 (1-210/501, 1-219/1), 571, 572, 576, 577 (119, 121, 122, 123), 578 (124, 127, 132, 156, 157, 159), 579, 582, 583, 589, 590, 591, 592, 593, 608, 609, 611, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 627, 628, 629, 688, 695, 696, 698, 704 (1-29/1, 1-31/1, 1-31/3, 1/32/1), 707, 753 (2-45/2, 2-46/40, 2-107/6), 762, 782 (1-50/100, 1-217), 784, 787 (1-54, 1-57/1, 1-57/2, 1-61/1, 1-61/2), 789, 818 (1-84/1, 1-84/2, 1-89/1, 1-89/2), 861, 927 (2-105/501, 2-105/502, 2-105/503), 936, 938 (130, 131), 942, 964 (1-197, 1-221), 965, 975, 977, 969, 1034 (2-132/1, 2-132/16), 1035 (2-131, 2-132/15), 1038, 1039

Katastrálne územie Jamník – LV

541, 542, 547 (1513, 1516), 611, 652

Katastrálne územie Konská – LV

604, 613

Galéria

Galéria