OZNAM – určenie cien za nájom

Pozemkové spoločenstvo Jakubovany v roku 2019 rozhodlo o určení nových cien platných od 01.01.2020 za prenájom pozemkov vo výlučnom vlastníctve PS Jakubovany na ktorých sú umiestnené chaty, altánky, ostatné drobné stavby, obslužné pozemky, nádvoria, oplotené pozemky, chodníky a pod. nasledovne:

Pozemok pod chatou – 1 m² – 1,-€ + DPH

Pozemok pod altánkom a drobnými stavbami – 1 m² – 0,80,-€ + DPH

Obslužné pozemky, nádvoria, chodníky, parkovacie plochy a pod. – 1 m² – 0,50,-€ + DPH