Oznam

Výbor pozemkového spoločenstva Jakubovany oznamuje obyvateľom obce Jakubovany ako aj návštevníkom Studenej doliny, že v poslednom čase sme zaznamenali odcudzovanie drevnej hmoty z lesných pozemkov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve pozemkového spoločenstva. Z tohoto dôvodu bude zo strany PS Jakubovany vykonávaná zvýšená kontrola a v prípade zistenia takéhoto protiprávneho konania bude bude vec oznámená Policajnému zboru SR. Taktiež chceme upozorniť vodičov motoriek a štvorkoliek, že PS Jakubovany v prípade zistenia prejazdu po pozemkoch, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve pozemkového spoločenstva si bude uplatňovať škodu spôsobenú prejazdom týchto motoriek a štvorkoliek od zisteného vodiča.

Výbor PS Jakubovany